มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

        วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง นำโดย นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง และองค์การบริการส่วนตำบลบ้านโข้ง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตำบลบ้านโข้ง ร่วมทำพิธีมอบโค เพศเมียอายุครบ 18 เดือน จำนวน 2 ตัว ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มฯ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย
          1. รับมอบบริจาคโค จำนวน 1 ตัว จากคุณสรัญญา ว่องไวกลยุทธ์และครอบครัว ณ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
          2. รับมอบโค จำนวน 1 ตัว จากการขยายต่อให้สมาชิกภายในกลุ่มฯ ณ เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
           พร้อมชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบโครงการฯแก่สมาชิกกลุ่ม ตามลำดับ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง