โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

        วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2566 โดยให้บริการด้านปศุสัตว์และร่วมกิจกรรมกับประชาชน ณ วัดมาบพะยอม หมู่ 5 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี มีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้บริการประชาชน แจกเวชภัณฑ์ยาปฎิชีวนะ ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ผลการปฏิบัติงาน
          ➡️ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวม 19 ตัว แบ่งเป็น
          สุนัข 🐕🐕 เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว
          แมว🐈🐈 เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 6 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ