โครงการเฝ้าระวังโรคและศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของโรคลัมปี สกิน ปี 2566 ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

เจาะเลือดโค

        วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ดำเนินการเจาะเลือดโคเนื้อ (day 60) จำนวน 20 ตัว ตามโครงการเฝ้าระวังโรคและศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของโรคลัมปี สกิน ปี 2566 ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์