มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง

โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

         วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง นำโดยนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง และองค์การบริการส่วนตำบลพลับพลาไชย พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำบลพลับพลาไชย ร่วมทำพิธีมอบโคและกระบือ เพศเมีย อายุครบ 18 เดือน จำนวน 16 ตัว (โค15ตัว, กระบือ1ตัว) เพื่อขยายต่อให้กับสมาชิกภายในกลุ่มที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำบล หมู่ 7 บ้านหนองกุฏิ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบโครงการฯ แก่สมาชิกกลุ่มตามลำดับ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง