ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า

        วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ระดับ B จำนวน 3 ฟาร์ม และต่ออายุรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ระดับ A จำนวน 3 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง