ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ในพื้นที่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP)

          วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ออกพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ เพื่อตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ณ จินตนาฟาร์ม ม.6 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรึ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์