ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรแช่แข็ง อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรแช่แข็ง

          วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายวีระศักดิ์ จาตุพรธรรม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันเข้าตรวจเยี่ยมตู้เย็นแช่เเข็งเนื้อสุกร เนื้อไก่ ร้านบิ๊กฟูดส์ มีนางปัทมา พวงทอง บ้านเลขที่ 98/2 ม.4 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นเจ้าของ พบเนื้อสุกรแช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูปและเนื้อไก่แปรรูป มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายถูกต้อง จึงแนะนำขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรที่ถูกต้องให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี