สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ติดตาม แก้ไข การจัดการสวัสดิภาพช้างและช้างเร่ร่อน

แก้ไขปัญหาข้างเร่ร่อน

          วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ติดตามการแก้ไขการจัดการสวัสดิภาพช้างและช้างเร่ร่อน ทำร้ายคนในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเบื้องต้น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ดำเนินการติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อดำเนินการทางกฏหมาย ประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สื่อโซเชียล (เฟสบุ๊ค) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งพบเห็นช้างเร่ร่อน แจ้งปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง โทร. 098-395-9056

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง