ปศุสัตว์อำเภอสามชุก รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดโพธิ์สุวรรณ หมู่ 8 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก