พิธีปล่อยคาราวานโคเนื้อไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พิธีปล่อยคาราวานโคเนื้อ

          วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 กรมปศุสัตว์ร่วมกับลุงเชาว์ฟาร์ม จังหวัดสุพรรณบุรี ทำพิธีปล่อยคาราวานโคเนื้อไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีปล่อยคาราวานโคเนื้อไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) โดยคณะ DAH กรมสุขภาพสัตว์ (Department of Animal Health : DAH) กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ส่งหนังสือแจ้งความสนใจนำเข้าโค - กระบือจากประเทศไทย และได้เดินทางมาดูงานด้านโคเนื้อในไทย และล่าสุดได้ส่งหนังสือแจ้งข้อกำหนดและระเบียบการส่งออกโค - กระบือของไทยไปยังเวียดนาม รวมถึงแจ้งอนุมัติให้ฟาร์มโค – กระบือ จำนวน 14 ฟาร์มของประเทศไทยส่งออกโคเนื้อไปยังเวียดนามได้ตามจำนวนที่กำหนด (7,000 ตัว) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 28 กันยายน 2566 จึงเป็นที่มาในการจัดพิธีปล่อยคาราวานโคเนื้อครั้งแรกในวันนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี มีฟาร์มที่สามารถส่งออกโคเนื้อไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 ฟาร์ม จากเป้าหมาย 14 ฟาร์มของประเทศไทย และได้ส่งออกรอบแรกในวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 จำนวน 180 ตัว ณ ลุงเชาวน์ฟาร์ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์