ตรวจเยี่ยมเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

              วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ การสุขาภิบาลในโรงเรือน และการป้องกันโรค

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ