ปศอ.อู่ทอง สุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อขอรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ

เก็บตัวอย่าง

             วันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มในโคเนื้อ เพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ จำนวน 40 ตัวอย่าง ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง