ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในกระบือ ระดับ A ในพื้นที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง

ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า

             วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง โดยมีนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองและอาสาปศุสัตว์ของตำบลพลับพลาไชย ดำเนินการเจาะเลือดกระบือ เพื่อขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในกระบือ ระดับ A จำนวน 6 ฟาร์ม รวมทั้งหมด 78 ตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง