ปศอ.ศรีประจันต์ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ต.บ้านกร่าง และ ต.ปลายนา

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

            วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ออกเยี่ยมเยียมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนวัคซีน เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง โคเนื้อและสุกร ภายในพื้นที่ตำบลบ้านกร่างและตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รวมเป็นจำนวน 4 ฟาร์ม แยกเป็น ฟาร์มสุกร 2 ฟาร์ม ฟาร์มโคเนื้อ 1 ฟาร์ม ฟาร์มเป็ดไล่ทุ่ง 1 ฟาร์ม

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์