ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกพื้นที่เพื่อตรวจมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP

            วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์