โครงการเฝ้าระวังโรคและศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของโรคลัมปี สกิน ปี 2566 ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

เจาะเลือดโค

              วันที่ 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ดำเนินการเจาะเลือดในโคนม ตามโครงการเฝ้าระวังโรคและศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของโรคลัมปี สกิน ปี 2566 ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ