ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันแมวจรจัด ในพื้นที่ ต.บ้านสระ อ.สามชุก

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

            วันที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกดำเนินการผ่าตัดทำหมันแมวจรจัด แบ่งเป็น เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 3 ตัว ในเขตพื้นที่ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก