ปศอ.สองพี่น้อง ติดตามการจัดทำสัญญาซื้อขายและการจัดส่งนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ตรวจนมโรงเรียน

            วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการติดตามการทำสัญญาซื้อขายและการส่งนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 19 หน่วยจัดซื้อ โดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 105 แห่ง มีจำนวนนักเรียน 11,277 ราย จากผลการติดตามได้รับนมที่มีคุณภาพ และได้จัดทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยทุกแห่งแล้ว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง