ปศอ.ศรีประจันต์ ติดตามการจัดทำสัญญาซื้อขายและการจัดส่งนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ตรวจนมโรงเรียน

            วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ดำเนินการติดตามการทำสัญญาซื้อขายและการส่งนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 หน่วยจัดซื้อ โดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 54 แห่ง มีจำนวนนักเรียน 3,644 ราย ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จากผลการติดตามได้รับนมที่มีคุณภาพ และได้จัดทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยทุกแห่งแล้ว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์