ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ติดตามการจัดทำสัญญาซื้อขายและการจัดส่งนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ตรวจนมโรงเรียน

            วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการติดตามการทำสัญญาซื้อขายและการส่งนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนเอกชน) จำนวน 4 แห่ง จำนวนนักเรียน 3,071 คน ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จากผลการติดตามได้รับนมที่มีคุณภาพ และได้จัดทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยทุกแห่งแล้ว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี