ปศอ.หนองหญ้าไซ เจาะเลือดโคเนื้อส่งตรวจเพื่อขอรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ

เจาะเลือดโค

            วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการเจาะเลือดโคเนื้อในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ