โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

เก็บตัวอย่าง

             วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ นำโดย นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ได้ออกเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Surface Swab) ในโรงฆ่าสุกร ประจำเดือนมิถุนายน ตามโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฎิบัติการของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงฆ่าสุกรบ้านยางขาคีม เลขที่ 563 ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์