ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสระกระโจม ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมวตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลสระกระโจม ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติงาน
ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวม 26 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศผู้ 20 ตัว แมวเพศเมีย 1 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์