ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) พื้นที่ ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี

ฟาร์ม GFM

             วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM (ไก่พื้นเมือง) พร้อมทั้งสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกรจำนวน 13 ราย ในพื้นที่ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี