มอบโคให้แก่เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พื้นที่ อ.อู่ทอง

โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

             วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง นำโดย นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมมอบโคเพศเมีย อายุครบ 18 เดือน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จำนวน 1 ตัว เพื่อขยายต่อให้กับสมาชิกภายในกลุ่มที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโครงการ ธคก. บ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชี้แจงให้คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่ม ตามลำดับ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง