ปศอ.หนองหญ้าไซ ออกให้บริการเจาะเลือดแกะ ในพื้นที่ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

เจาะเลือดแกะ

            วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกให้บริการเจาะเลือดแกะ จำนวน 25 ตัว ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จำนวน 1 ฟาร์ม เพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซิสในแกะ 

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ