ปศอ.สามชุก ตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ อ.สามชุก

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM ให้แก่เกษตรกรเป็นรายชนิดสัตว์ โค จำนวน 1 ราย แพะ1 ราย รวมเป็น 2 ราย ในพื้นที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์