ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) พื้นที่ อ.ด่านช้าง

ฟาร์ม GFM

            วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ดำเนินการตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM (ไก่พื้นเมือง) ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง