โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

              วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง