ปศุสัตว์สุพรรณฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตฯ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์

มอบปัจจัยการผลิต

              วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์