ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ เพื่อตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

            วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ออกพื้นที่ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 ครั้งที่ 2/2566 ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์