โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

             วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง