ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) พื้นที่  อ.สามชุก

ฟาร์ม GFM

             วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM ให้แก่เกษตรกรเป็นรายชนิดสัตว์ ไก่พื้นเมือง จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก