ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์ (GAP) ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP

            วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ออกพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์