โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

             วันที่ 15 พฤษถาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ วัดวังพลับใต้ หมู่ที่ 7 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติงาน
➡️ ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้รวม 11 ตัว 
➡️ รักษาสัตว์ป่วย แบ่งเป็น สุนัข 2 ตัว แมว 2 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์