โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเทศบาลตำบลนางบวช ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้แก่สุนัขและแมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน 21 ตัว ทำหมันสุนัขเพศผู้ 2 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว ทำหมันแมวเพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช