ปศอ.หนองหญ้าไซ ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ok ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

ปศุสัตว์ OK

             วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ok ,ไข่สด ok จำนวน 1 ราย และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ok จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ