โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

             วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกร่าง จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยภายในงานให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติงาน
➡️ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวม 54 ตัว แบ่งสุนัข 🐕🐕 เพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 13 ตัว แมว🐈🐈 เพศผู้ 16 ตัว เพศเมีย 15 ตัว
➡️ รักษาสัตว์ป่วย ชนิดสุนัข 6 ตัว แมว 3 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์