โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

             เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งคอก ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข , แมว และทำหมันฟรี ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน 73 ตัว ทำหมันสุนัขตัวผู้ 6 ตัว ทำหมันแมวตัวผู้ 4 ตัว ณ พื้นที่เทศบาลตําบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง