ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกตรวจมาตรฐานฟาร์มสัตว์ GAP ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง และ อ.เดิมบางนางบวช

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP

            วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกพื้นที่เพื่อตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ออกพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์