ปศุสัตว์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม เวที 3/5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.ด่านช้าง

 อบรมเกษตรกร

          วันที่ 27 เมษายน 2566 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรม 3/5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงจิ้งหรีด กรรมวิธีในการแพ็คจิ้งหรีดส่งขาย ณ บ้านหนองผือ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์