ปศอ.สามชุก ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

           วันที่ 10 - 27 เมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนต่างในพื้นที่ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก