โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ อ.บางปลาม้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

            วันที่ 27 เมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลโคกคราม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 จุดบริการ คือ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลโคกคราม และ บริเวณศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชนตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า