ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุ่มเก็บตัวอย่าง serum สัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณหลังบ้าน/สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย

เก็บตัวอย่าง serum

            วันที่ 27 เมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง serum สัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณหลังบ้าน/สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย ในตำบลสวนแตง ตามโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ซีรัมวิทยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเกษตรกร 3 ราย ในพื้นที่ ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จำนวนไก่พื้นเมือง รวม 60 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี