โครงการสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะและแกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ อ.ศรีประจันต์

สำรวจโรคบรูเซลลา

           วันที่ 3 และ 26 เมษายน 2566 นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะและแกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเลือกฟาร์มแพะในพื้นที่ตำบลดอนปรูและตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดแพะทุกตัวในฝูงที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จำนวนเกษตรกร 2 ราย 2 ฟาร์ม​​ จำนวนแพะทั้งหมด 53 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการทำความสะอาดโรงเรือน และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกร

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์