โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ อ.ศรีประจันต์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 21 - 26 เมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลปลายนาและสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการปฏิบัติงานดังนี้

- วัดป่าพระเจ้า ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรมารับวัคซีนและนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน จำนวนเกษตรกร 64 ราย สุนัข 158 ตัว แมว 187 ตัว
- ศาลาประชาคมบ้านคลองชะอม ม.7 และ วัดหนองสรวง ม.6 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรมารับวัคซีนและนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน จำนวนเกษตรกร 78 ราย สุนัข 245 ตัว แมว 120 ตัว
- ศาลา SML ม.4 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรมารับวัคซีนและนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน จำนวนเกษตรกร 36 ราย สุนัข 89 ตัว แมว 69 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์