ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ผ่าตัดทำหมันสุนัข ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

            วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัขภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ต.พิหารเเดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทำหมัน สุนัขเพศเมีย 10 ตัว สุนัขเพศ ผู้ 2 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี