ปศุสัตว์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม เวที 3/5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.อู่ทอง

 อบรมเกษตรกร

          วันที่ 25 เมษายน 2566 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรม 3/5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยอบรมให้ความรู้ในเรื่องโชล่าเซลล์และการตรวจวิเคราะห์ดิน จัดอบรม ณ บ้านคุณประภาดา สร้อยอุดม บ้านขาม ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์