โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไข่ไก่เชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่าง

           วันที่ 25 เมษายน 2566 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab ในไข่ไก่  ในพื้นที่ หมู่ 3 , 5 , 6 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ฟาร์ม

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี