ปศอ.อู่ทอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

พิธีลงนาม MOU

            วันที่ 24 เมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย โดยมีนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง และ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง ของตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการฉีดและการจัดเก็บรักษาวัคซีนที่ถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้วัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่อาสาปศุสัตว์ของตำบลพลับพลาไชย จำนวน 14 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง